S K A R B Ø V I K    I D R E T T S F O R E N I N G

logo
 A
alfrnesset          tafjordkraft          coop          rongve          smp

Neste kamp

Ukens kampsponsor

DITT LOKALE IDRETTSLAG

Skarbøvik Idrettsforening ble stiftet i 1930 og har sin lokale forankring i Skarbøvika, Hessa og etter hvert innover Aspøya.

Skarbøvik Stadion ligger på Tueneset og har en ny kunstgressbane som benyttes til hovedarena og en gress treningsbane samt en grusbane. Beliggenheten er fortreffelig med nydelige forhold på sommerstid. I 1967 ble det bygget et klubbhus med garderober, klubblokale og salong som rommer rundt 100 gjester. Klubbhuset, SIF-Tun, benyttes til utleie til bryllup, åremålsdager og andre tilstelninger. I 1980 ble garderobebygget ferdig til bruk med 5 garderober, trimlokale og møterom i underetasjen og kiosk på gatenivå.

Fram til 1994 var Idrettsforeningen organisert som ”et vanlig” idrettslag med ett hovedstyre som hadde ansvar for driften av alle idrettslige aktiviteter, både håndball og fotball, på alle alderstrinn.

Som en av de første Idrettsforeningene på Sunnmøre ble foreningen delt i 1995 og organisert etter alliansemodellen til Norges Idrettforbund som innebærer at vi i dag er organisert i tre selvstendige enheter:

Skarbøvik Idrettsforening ALLIANSEKLUBB som eier og driver baneanlegget, klubbhuset og garderobehuset. Idrettsskolen er også organisert under Allianseklubben, men er ellers stilt fritt i forhold til krav om medlemskap.

Skarbøvik Idrettsforening HÅNDBALL har ansvar for, og driver håndballsporten i alle aldersklasser.

Skarbøvik Idrettsforening FOTBALL som har ansvar for, og driver alle fotballaktiviteter – senior som aldersbestemte klasser.

Skarbøvik IF har i dag mellom 800 -900 medlemmer.

Generalsponsor

sbm

Andre sponsorer