Annonse

I noen sammenhenger kan det være praktisk med smålån eller forbrukslån, så lenge som kreditten benyttes på en fornuftig måte. De aller fleste nordmenn må låne penger til for eksempel bolig og bil, men det er i utgangspunktet best å prøve å holde andre usikrede kreditter på et så lavt nivå som mulig. Usikrede kreditter har dessuten en relativt kort nedbetalingstid, som sier noe om hva de bør benyttes til.

Nedbetalingstid som et mål på anbefalte bruksområder

Nedbetalingstid er helt enkelt den tiden du kan benytte til å betale ned lån. Alle lån kan også betales ned i fortid, eneste unntaket er fastrentelån – der du eventuelt kan være nødt til å betale mellomlegget mot den avtalte renten hvis du betaler ned lånet før planen. Nedbetalingstiden på noen vanlige lånetyper forteller også mye om selve lånet:

  • Studielån kan i praksis ha nesten ubegrenset nedbetalingstid, da nedbetaling av lånet er avhengig av arbeidssituasjon, betalingsevne og flere andre faktorer.
  • Et boliglån har vanligvis nedbetalingstid opp mot 30 år, men fellesgjeld i borettslag kan ha enda lengre avtalt tid.
  • Et billån har vanligvis ikke en nedbetalingstid som er lengre enn 10 år, og kortere nedbetalingstid er egentlig anbefalt.
  • Et usikret forbrukslån, du kan sammenligne forskjellige alternativer hos Swiftbanker, kan ha en nedbetalingstid opptil 5 år.

Gitt disse tidene, er det mulig å spørre seg: Hvor lenge kan jeg dra nytte av den tingen jeg vil finansiere? Et studielån finansierer studier som du faktisk kan ha nytte av livet ut. Et boliglån finansierer en bolig som du også forhåpentligvis kan dra nytte av gjennom store deler av livet. En bil finansiert med lån vil sjelden ha en levetid som varer lengre enn 10 år, så her befinner vi oss også innenfor omtrent samme tidsperiode. Med denne logikken bør du spørre deg det samme om forbrukslån: vil det jeg har tenkt kjøpe gi nytte i hele perioden jeg betaler ned på lånet?

Nødvendige kostnader som vil være dyrere å utsette

Hva som er «nødvendige» kostnader vil være en svært individuell vurdering. For noen vil for eksempel opplevelser sammen være en helt nødvendig kostnad, men la oss benytte et mye enklere og mer konkret eksempel.

Si at taket har en lekkasje som må repareres her og nå. Forsikringer dekker vanligvis ikke skader på tak, bare eventuelle følgeskader inne i huset. Et usikret lån er den eneste finansieringsformen som er tilgjengelige, vi forutsetter at det ikke er mulig for eksempel å refinansiere boliglånet. I et slikt tenkt tilfelle vil det være fornuftig å benytte en midlertidig kreditt til å få utbedret skaden så raskt som mulig, slik at den ikke blir verre – og eventuelt også skaper problemer med utbedring og oppgjør for skadene som lekkasjen allerede har forårsaket. Akkurat dette eksemplet er en anelse teoretisk, men det er samtidig en god visualisering – og noe du bør huske på når du vurderer forbrukslån.

Renteeksempel: Nominell rente fra 8,99% til 21,95%. Effektiv rente fra 7,4% til 24,4%. Effektiv rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262.573.