Dysleksi er en spesifikk lærevanske som påvirker en persons leseferdigheter. Dette er fordi dysleksi gjør det vanskeligere for en person å lære bokstavlyd og staving. Vi vil her ta for oss noe av det viktigste du trenger å vite om dysleksi, og til slutt gi noen hjelpemidler for personer med lese- og skrivevansker.

Dysleksi

Først og fremst er det viktig å vite at dysleksi ikke er noen sykdom eller funksjonshemning. Det er bare en annen måte for hjernen å behandle informasjon på som påvirker hukommelse, og organisatoriske ferdigheter. Dysleksi kan gjøre noen aktiviteter som lesing og skriving mer utfordrende. Når det er sagt, kan dyslektikere briljere i andre områder som problemløsning og kreative områder.

Med riktig hjelp og strategi kan alle individer nå sitt fulle potensiale. Derfor er det veldig viktig at barn med dysleksi får den hjelpen og verktøyene de trenger. Det samme gjelder voksne personer med dysleksi. Det er også mange programmer og verktøy som kan hjelpe dyslektikere med å utvikle leseferdighetene sine.

Hjelpemidler for personer med lesevansker

For voksne personer kan det være en god idé å få en veileder til å hjelpe seg med utviklingen. Hvis du velger å få en veileder til å hjelpe deg, må du regne med å sette av både tid og penger. Men denne investeringen i deg selv vil lønne seg rikt.

Det går også an å ta tester på internett som kan hjelpe deg med å finne ut hvor sterkt du er påvirket av dysleksi. Etter dette kan du se en spesialist for vurdering. Dette vil hjelpe deg med å lære mer om dine sterke og svake sider. På denne måten kan du lettere forstå hva du trenger for å utvikle leseferdighetene dine.

Det er også spesialverktøy som fungerer som skrivestøtte, og hjelper med opplesing. Disse er laget spesifikt for personer med lese- og skrivevansker.