Læring av folkeskikk kan være en viktig del av et barns oppdragelse og kan bidra til å bygge deres sosiale ferdigheter og respekt for andre mennesker. Her er noen tips for å lære barna folkeskikk:

 1. Vær en god rollemodell: Barn lærer ofte ved å etterligne voksne rundt dem. Vis god folkeskikk og god oppførsel selv, og vær en positiv rollemodell for barna dine.
 2. Lær dem å hilse: Lær barna dine å hilse på voksne og jevnaldrende på en høflig og respektfull måte. De bør lære å si «hei», «god morgen» eller «god dag» og se personen i øynene.
 3. Lær dem å takke: Lær barna dine å takke når noen gjør noe fint for dem eller gir dem en gave. De bør lære å si «takk» og gi et smil eller et klem.
 4. Lær dem å si unnskyld: Lær barna dine å si unnskyld når de har gjort noe galt eller såret noen. De bør lære å ta ansvar for sine handlinger og å uttrykke sine beklagelser på en oppriktig måte.
 5. Lær dem å vente på tur: Lær barna dine å vente på tur når de snakker eller når de venter på noe. De bør lære å respektere andres tid og ikke avbryte andre når de snakker.
 6. Lær dem å være høflige: Lær barna dine å være høflige og respektfulle mot alle mennesker, uavhengig av deres bakgrunn eller posisjon. De bør lære å behandle andre slik de ønsker å bli behandlet selv.
 7. Øv på bordmanerer: Lær barna dine gode bordmanerer, som å sitte oppreist, bruke bestikk og servietter på riktig måte, og vente på andre før de begynner å spise.
 8. Lær dem å være oppmerksomme på andre: Lær barna dine å være oppmerksomme på andre mennesker rundt dem og å være hjelpsomme når noen trenger hjelp eller assistanse.

Ved å lære barna dine folkeskikk og gode oppførsel, kan du hjelpe dem med å utvikle verdifulle sosiale ferdigheter og respekt for andre mennesker.

Hva kjennetegner god oppførsel for barn?

God oppførsel for barn kan kjennetegnes ved at det inneholder elementer som er høflige, respektfulle, ansvarlige og empatisk.

. Her er noen konkrete eksempler på hva som kan regnes som god oppførsel for barn:

 1. Høflighet: Barn bør lære å være høflige og vise respekt til alle mennesker de møter, uavhengig av deres bakgrunn eller posisjon. Dette inkluderer å si «hei», «unnskyld» og «takk», og å bruke ordene «vennligst» og «takk».
 2. Respekt: Barn bør lære å respektere andres tid, eiendom og personlige plass. De bør lære å være oppmerksomme på andres følelser og vise empati og omsorg.
 3. Ansvarlighet: Barn bør lære å ta ansvar for sine handlinger og å tenke på konsekvensene av det de gjør. De bør også lære å følge regler og retningslinjer, og å være pålitelige og troverdige.
 4. Empati: Barn bør lære å sette seg i andres sko og å forstå deres perspektiv. De bør lære å vise omsorg og medfølelse, og å være støttende og hjelpsomme når noen trenger det.
 5. God oppførsel ved bordet: Barn bør lære gode bordmanerer, som å bruke bestikk og servietter på riktig måte, å vente på tur og å takke for maten.
 6. God oppførsel på skolen: Barn bør lære å følge skolens regler og retningslinjer, å være høflige mot lærere og medelever, å lytte og respektere andres synspunkter og å være fokusert og dedikert til å lære.

Ved å lære barna dine god oppførsel, kan du bidra til å utvikle deres sosiale ferdigheter og respekt for andre mennesker, og gi dem verdifulle ferdigheter som vil være nyttige gjennom hele livet.