Forutsetningen for et godt fungerende varmeanlegg er i tillegg til kvaliteten også regelmessig service som sikrer anleggets effektivitet. En godt vedlikeholdt luft-til-luft-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe, jordvarmepumpe eller klimaanlegg fungerer mest effektivt og økonomisk, og har lengst levetid.

Hvorfor lønner det seg å vedlikeholde anlegget?

Anlegg uten vedlikehold har omkring 40% kortere levetid enn apparater som blir korrekt vedlikeholdt. For anlegg som ikke blir vedlikeholdt er det ekstremt sannsynlig at det forekommer feil i gass-sirkulasjonen, som generelt vil melde seg først etter at garantitiden er ute og som dermed gir forbrukeren flere ganger større kostnader enn kostnaden ved å vedlikeholde utstyret. Reparasjonskostnadene som følge av en eventuell større feil kan i verste fall tilsvare kostnaden for en ny varmepumpe, noe som gjør det spesielt viktig å forebygge slike situasjoner. Det er vesentlig rimeligere å vedlikeholde varmepumpen enn å håndtere konsekvenser av manglende vedlikehold.

Fordeler ved service av høy kvalitet:

  • Varme- eller kjøleanlegg som er korrekt vedlikeholdt bevarer effekten i henhold til teknisk dokumentasjon i en årrekke
  • En vedlikeholdt varmepumpe fungerer alltid økonomisk og effektivt
  • Service bidrar til å forebygge og unngå feil på anleggene
  • Vedlikehold av anlegget er rimeligere enn senere reparasjon av feil

Service på luft-til-luft-varmepumpe

En luftvarmepumpe krever kontinuerlig rengjøring av filtrene. Avhengig av hvor aktivt varmepumpen er i bruk samt av boligen hvor den brukes, anbefales det å vaske og rengjøre filtrene i innedelen minst en gang i måneden. Dersom filtrene blir skitne eller fylles med støv bør de rengjøres oftere. Dersom varmepumpen ikke er regelmessig vedlikeholdt, får anlegget redusert varmeeffekt og høyere energiforbruk enn nødvendig.

En bør legge merke til om anlegget begynner å fungere annerledes enn før – for eksempel ikke gir skikkelig varme, lager mer støy eller bruker mer strøm. I slike tilfeller bør man uten tvil henvende seg til spesialister som utfører en skikkelig gjennomgang av luft-til-luft-varmepumpen. Spesialistene vasker filtrene i innedelen, kontrollerer for lekkasjer, måler trykket og kontrollerer de elektriske koplingene. Service på luftvarmepumpen bør planlegges til tidlig høst, før fyringsperioden begynner.

I garantiperioden er det obligatorisk å utføre vedlikehold på varmepumpen i henhold til fabrikkens garantivilkår, dermed må kunden i løpet av garantiperioden minst en gang i året bestille service av forhandleren av anlegget eller en kompetent montør akseptert av forhandleren. Regelmessig service sikrer at utstyret er i orden og gir ønsket resultat i mange år.

Service på klimaanlegg

Et klimaanlegg bruker en varmeveksler for å kjøle ned luften. Selv om innedelen av anlegget er beskyttet av filter, vil det over tid komme små støvpartikler på overflaten av varmeveksleren. Varmeveksleren tilstoppes, noe som medfører at anleggets effekt reduseres, strømforbruket øker og nyttegraden minker. For å unngå dette anbefales det i tillegg til en vanlig filterrengjøring å få en spesialist til å utføre en større service på anlegget. Arbeidene utført av spesialisten omfatter for eksempel rengjøring av filtrene i innedelen, rengjøring av varmeveksleren, kontroll av arbeidstrykk, kontroll for og utbedring av lekkasjer, måling av arbeidsspenning og -temperaturer.

Service på luft-til-vann-varmepumpe

Luft-til-vann-varmepumpen må primært vedlikeholdes om våren og høsten. Vedlikehold er viktig for å forebygge feil og lekkasjer. Dersom varmepumpen har fått problemer med lekkasje, er det for sent å forebygge problemet og en vanlig service er ikke lenger nok. Verd service gjennomføres en funksjonskontroll av systemfiltrene og sirkulasjonen. I tillegg måles det trykk og utføres kontrolltester. Siste etappe i servicen er en manuell kontrolltest av systemet. Dersom varmepumpen gjennomgår testen uten problemer er den i god stand. Dersom varmepumpen ikke gjennomfører den manuelle kontrollen, er det en feil et sted som må identifiseres og utbedres.

Service på jordvarmepumpe

Jordvarmepumpen må også vedlikeholdes en gang i året og helst før fyringsperioden. Slik som for luft-til-vann-varmepumper må jordvarmepumpen vedlikeholdes for å unngå uforutsette funksjonsfeil. Jo tidligere problemet identifiseres, desto mer sannsynlig er det at det kan utbedres. Ved service på en jordvarmepumpe kontrolleres systemets sirkulasjon, filtre, 3D-ventil, indre pumper og det måles trykk. Det utføres også en manuell kontrolltest.

Velg en erfaren spesialist

Dersom det er valgt et anlegg med riktig kapasitet kan varmepumpens levetid være inntil 30 år. Derfor er det veldig viktig å kjøpe fra en pålitelig, offisiell forhandler med lang praktisk erfaring som også er i stand til å tilby service og ettersalgstjeneste. Et bredt utvalg av varmepumper tilbys av Zave, der erfarne spesialister hjelper til med å velge riktig anlegg. Zave, grunnlagt i Sverige i 1988, er en nettbutikk med fokus på varmepumper og har virksomhet i Danmark, Sverige, Finland og Norge. Zave selger og monterer 6000+ anlegg i året.