Det er mange som har fått interesse for å investere, og da er det viktig at man har en investeringsstrategi som passer sammen med de ambisjonene, ønskene og målene man har med investeringene sine. Det er mange måter man kan investere på, og blant disse er både aksjer og for eksempel derivater som verdipapirer. Uansett hva man velger er det viktig at man setter seg inn i det man ønsker å kjøpe.

Når det kommer til investeringsstrategi er det viktig at man ser sin egen risikovillighet i forhold til de ambisjonene man har. For eksempel kan det for noen være riktig for deg å investere i aksjer, børsnoterte fond eller verdipapirer. Men hva er riktig for deg? Her får du vite litt mer om EFT, sånn at du kan få et innblikk i om dette kunne være riktig valg for deg. For hva er EFT egentlig?

Hva er EFT?

EFT står for Exchange Traded Fund, som betyr børsnoterte fond på norsk. Når det kommer til fond kan man både investere i fond som er notert på børsen og du kan investere i fond som ikke er notert på børsen. Når det ikke er notert på børsen, i et vanlig verdipapir, så handler du andelene direkte med fondsselskapet, mens man med EFT kjøper dem på børsen. Dette betyr at det går mye fortere å både kjøpe og selge, fordi alt allerede er klart.

Det er stor mulighet for å finne noe som passer deg som investor bra, for det finnes mange EFT-er med mange forskjellige strategier når det kommer til investeringene og man kan derfor velge blant et veldig bredt utvalg. En av forskjellene mellom vanlige fond og disse børsnoterte fondene, er at du ikke kan kjøpe deler av andeler, men faktisk må kjøpe hele andeler. Dette er noe å tenke over, og sette i perspektiv med den profilen og strategien du har som investor.

Når du skal kjøpe EFT-er, er det veldig viktig at du setter deg inn i noen forskjellige ting i tillegg til din egen risikovillighet og strategi, er for eksempel hva EFT-en du vurderer er eksponert mot. Dette kan være for eksempel indeks, råvarer eller aksjestrategi. Du må også vurdere forvaltningsavgiften, som kan vaiere, og ikke hvilken spread som finnes mellom kjøp og salg. Dette har for eksempel med likviditeten å gjøre.

Hva du ender opp med å kjøpe burde avhenge av din egen strategi og hva som passer deg som investor, så tenk godt over dette når du skal velge hvordan du vil investere.