Det er fort gjort å se for seg at et alkometer er et alkometer, det har tross alt bare en oppgave. Det skal måle den såkalte «promillen», det vil si egentlig gi et estimat av alkoholnivået i blodet. Likevel er forskjellene mellom ulike versjoner stor, og det er viktig å være klar over disse ulikhetene før du handler et alkometer.

Den store forskjellen: brenselcelle eller halvledersensor

Til syvende og sist benytter en alkometer estimeringer av alkoholnivå basert på mengde alkohol i utåndingsluften. En blodprøve er den eneste måten å helt eksakt måle promillen i blodet direkte, og i noen tilfeller vil politiet også ta med personer til en slik kontrollmåling etter positivt utslag på tradisjonell promillemåling med maskin.

En elektronisk promillemåler vil først måle mengden alkohol i utåndingsluften. Svært enkle målere benytter en såkalt halvledersensor. Den kan være grei i noen tilfeller, men den kan også i noen tilfeller reagere på andre stoffer enn alkohol. Dessuten er den ikke like nøyaktig som såkalt brenselcelleteknologi, og vil i tillegg ikke gi like jevne målinger over tid. En brenselcellesensor registrerer alkoholnivået i en brenselcelle, der alkoholen produserer en ekstremt liten mengde strøm.

Måleverdien fra selve sensoren må etter det «oversettes» til en estimert promilleandel alkohol i blodet. Det skjer ved å helt enkelt gange opp verdien for alkohol i utåndingsluft med en faktor som tilsvarer det lagrede forholdet mellom alkohol i blodet og utåndingsluften. Pass på at det også betyr at du ikke bør bruke en promillemåler rett etter inntak av alkohol, da disse modellene er tilpasset forholdet mellom alkohol i blodet og alkohol i utåndingsluften en stund etter inntak av drikken.

Tilpasset forskjellige brukere og bruksområder

De aller enkleste promillemålerne, som er basert på halvlederteknologien, bør egentlig bare benyttes som en morsom dings – som kan gi et hint om eventuelt alkoholnivå. Den bør ikke brukes som beslutningsstøtte i forbindelse med bilkjøring, og profesjonelle brukere vil heller ikke benytte denne typen målere.

Promillemålere i mellomklassen bygger på brenselcelleteknologi, den samme teknologien som politiets målere er basert på. Det betyr også at en korrekt kalibrert måler av denne typen vil gi en måling på nivå med politiets. Legg likevel merke til at størrelsen på brenselcellen kan ha noe å si for nøyaktighet og hvor jevne målingene er over tid.

Profesjonelle promillemålere bygger fortsatt på brenselceller, men har dessuten ytterligere funksjoner som er tilpasset proffbrukere. Det handler ikke minst om enkle løsninger for å gjennomføre en mengde målinger etter hverandre. Igjen er politiet et godt eksempel, i forbindelse med trafikkontroller er det selvfølgelig helt kritisk at promillemåleren leverer både raske, nøyaktige og stabile målinger. Profesjonelle brukere kan også ha egne krav til kalibrering og vedlikehold. Selv den beste måler trenger nemlig å kalibreres med jevne mellomrom, slik at den fortsatt leverer helt korrekte målinger.

Det sier seg selv at disse forskjellige bruksområdene og brukerne har helt ulike krav og ønsker, og heldigvis finnes det da et godt utvalg promillemålere innenfor alle disse kategoriene. Godt forarbeid og vurdering av alternativer sikrer et godt kjøp.