Har du noen gang kommet over et skikkelig kupp hvor du ergrer deg over at du ikke hadde de nødvendige pengene til å benytte deg av tilbudet?

Noen ganger i livet kommer man over et tilbud som nesten er for godt til å være sant. Enten i forbindelse med et opphørssalg, Black Friday eller privatsalg, hvor noen skal kvitte seg med noe, latterlig billig. Da må du handle raskt hvis du skal kunne benytte deg av tilbudet. Da er det ytterst ergerlig å ikke ha de nødvendige pengene tilgjengelig.

Eksemplet over er kanskje en av de få gangene hvor det å gjøre et innkjøp med lånte midler kan forsvares ut fra et økonomisk perspektiv, men kun hvis du har noen helt spesielle kriterier på plass.

For det første må tilbudet være så bra at merkostnaden ved å låne penger blir mer enn dekket opp. Med andre ord må avslaget være meget stort.

For det andre så må dette være en vare eller tjeneste du virkelig trenger, og tilbudet kommer litt før du måtte anskaffet deg dette uansett.

Og det viktigste til slutt. Du må være sikker på at du kan betale lånet tilbake meget raskt slik at ikke renter og gebyrer spiser opp alt du sparte ved å foreta kjøpet.

Hvis disse tre kriteriene er på plass, kan du trygt ta opp et lån for å foreta et innkjøp.

Ved at du trenger pengene fort før tilbudet forsvinner må du finne et lån som gir rask utbetaling. Da er ofte et usikret forbrukslån veien å gå, selv om rentene er relativ høy på slike lån. Du bør ikke la deg overraske over betingelser alla: Nom. rente 12,76 %, eff. rente 14,14 %, 170 000 kr o/10 år, kostnad 137 463 kr, totalt 307 463 kr.

Du har mange tilbydere å velge mellom. Nesten for mange til å ta en rask beslutning. Heldigvis finnes det nettsider som sammenligner de ulike lånene hos de ulike tilbyderne. Ta gjerne en titt der for å få en rask oversikt over tilbudene som florerer.