De fleste nordmenn liker ikke å klage, men hvis du ikke har fått den varer eller tjenesten du har betalt for – da er det faktisk selgeren som skal ordne opp. Det gjelder uavhengig av om det er småinnkjøp som klær, eller større investeringer i for eksempel en TV eller kontor og butikkutstyr, med forbehold om at det er salg til privatpersoner selvfølgelig. For transaksjoner mellom næringsdrivende gjelder egne regler.

Reklamasjonsretten er ofte viktigere enn eventuelle garantier

Se gjerne forbrukerradet.no for en svært god og oppdatert beskrivelse av hvordan reklamasjonsretten fungerer. Kort fortalt er det slik at reklamasjonsretten er en lovpålagt rettighet, som gir private forbrukere en rett til å klage på eventuelle feil og mangler ved en vare eller tjeneste.

Reklamasjonsretten gjelder for produksjonsfeil, og ikke for uhell eller normal slitasje. Likevel betyr det at du som forbruker har en trygghet når det gjelder at varen faktisk er som den skal være.

Det er mange som ikke kan skille på reklamasjon og garanti, men forskjellen er stor. Reklamasjon er en rettighet som er lovfestet, men garantien er frivillig. Dessuten er det selgeren som avgjør hva en garanti egentlig skall inneholde.

Type vare avgjør hvor lang reklamasjonstiden er

Reklamasjonstiden er det tidsrom da du kan klage på en mangel, som skyldes en produksjonsfeil eller noe annet som selgeren kan lastes for. Klagefristen, eller reklamasjonstiden, er enten to eller fem år når du kjøper noe fra en profesjonell selger.

Lengden på reklamasjonstiden er avhengig av forventet levetid til produktet. Det betyr at enklere varer som leker kan ha to års reklamasjonstid, samtidig som møbler med lang forventet levetid har fem års klagefrist.

Derfor er det i mange tilfeller ikke for sent å klage, selv etter flere år. Husk på reklamasjonsretten, det kan du spare mye penger på – samtidig som et produkt kanskje unngår å sendes til gjenvinning altfor tidlig.